PRIJAVA ŠTETE
koja je nastala u prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovala divljač

UPUTA ZA ONLINE PRIJAVU ŠTETE

Štetu na vozilu koja je nastala u prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovala divljač prijavljuje oštećena osoba (vlasnik vozila) ili u slučaju ako je vozilo u vlasništvu leasing društva štetu može prijaviti i korisnik vozila.

Postupak prijave štete sastoji se od popunjavanja podataka kroz online prijavu te prilaganja dokumenata ukoliko ih imate, a koji se odnose na prometnu nesreću, oštećeno vozilo i vozača koji je upravljao vozilom.

Dokumente je potrebno pripremiti isključivo u .pdf formatu i priložiti (učitati) ih na za to predviđena mjesta.

​Prije prijave štete molimo Vas da pripremite, ukoliko ih imate, slijedeće dokumente:
     - Zapisnik o alkotestiranju
     - Potvrda policije o prometnoj nesreći
     - Prometna dozvola vozila
     - Vozačka dozvola vozača koji je upravljao vozilom 

Prijaviti se mogu štete koje su nastale u prometnoj nesreći na teritoriju Republike Hrvatske.

Prijavu štete je potrebno popuniti točno i istinito.

Ukoliko u trenutku prijave štete nemate određene dokumente iste nam je potrebno dostaviti na mail prijava.stete@hls.com.hr

INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Hrvatski lovački savez kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost te obrađuje samo osobne podatke koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni, kao što su ime, prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa, broj bankovnog računa, ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na Vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom i koja je nužna za određenu svrhu (podaci o vozačkoj dozvoli, podaci o prometnoj dozvoli, podaci o vozilu, broj šasije vozila).

​Informaciju o zaštiti osobnih podataka (GDPR) preuzmite ovdje

Štetu na vozilu koja je nastala u prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovala divljač ukoliko Vam nije dostupna online prijava, možete prijaviti i ispunjavanjem obrasca Prijava štete koji dostavljate poštom.

Upute za prijavu štete ispunjavanjem obrasca Prijava štete i Informacije o zaštiti osobnih podataka (GDPR) iste su kao što je navedeno za Online prijavu štete, a obrazac Prijava štete preuzmite ovdje.

Točno i istinito te čitko ispunjen obrazac Prijava štete trebate nam dostaviti poštom na adresu Hrvatski lovački savez, 10 000 Zagreb, Vladimira Nazora 63.

Ukoliko ste prijavu štete izvršili kao Online prijavu na našem web portalu istu ne prijavljujete ispunjavanjem obrasca Prijava štete te ne dostavljate poštom.